ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ແຈ້ງເຕືອນມົນລະພິດຂອງໝອກຄວັນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ຈາກຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອີງຕາມແຈ້ງເຕືອນມົນລະພິດຂອງໝອກຄວັນຊ່ວງລະດູແລ້ງຝຸນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ2,5ໄມຄອນມີຄ່າເກີນມາດຕະຖານ ໃນໍວງ12-13ເມສາ 2022 ຈາກຫ້ອງການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສຶ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ່2014/ກຊສ.ຫກ ລົງວັນທີ12 ເມສາ2022 ຄວນລິກລ້ຽງການຈັດຈິດຈະກຳກາງແຈ້ງໃນຊ່ວງນີ້ເນື່ອງຈາກມວນອາກາດຮ້ອນປົກຄຸມທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ ສົມທົບກັບກະແສລົມທິດຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ມີໝອກແຫ້ງຄ້າຍຄືຄວັນໄຟປົກຫູ້ມໃນຕອນກາງເວັນ […]

ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນພື້ນທີ່ໄຟໄໝ້ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ32 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕໍ່ກັບສະພາບການເກີດໄຟໄໝ້ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ32ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງຕ່າງໜ້າຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນມຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການຊິ່ນຳຢ່າງໃກ້ສິດຂອງ ່ທານ ປອ ໄຊນະຄອນ […]

ການລົງສຳຫຼວດໜ້າຕັດນໍ້າຊອງ ສຳລັບ ວຽກງານແບບຈຳລອງຊົນລະສາດ ນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ອິງຕາມ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງອົງປະກອບ 2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ຫົວຂໍ້ເລກທີ 2.3-15- ເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ) ຂອງອົງປະກອບ 2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ […]

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມຸນ

ຫ­ນັງສືແຈ້ງເຊີນ­­ປະມຸນ  ກະຊວງ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ ເພື່ອດໍາເ­ນີນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ານ IT ສໍາລັບອາຄານ […]

ກອງປະຊຸ່ມໃຫຍ່ຄະນະພັກຮາກຖານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທີ່I

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ຄະນະພັກຮາກຖານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 […]

ກອງປະຊຸ່ມວິທະຍາສາດການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊສ

ກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງວັນທີ ວັນທີ 13 ສິ່ງຫາ 2020ໄດ້ໄຂ້ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ […]

ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳສີ ຂອງໂຮງງານນ້ຳສີທີ່ຜະຫຼິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ້ຳສີເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແລະ ຈຳປາສັກ. ທີ່ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສຄສຊສ

ໃນວັນທີ່ 21 ພືດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຄສຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳສີ […]