ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນພື້ນທີ່ໄຟໄໝ້ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ32 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕໍ່ກັບສະພາບການເກີດໄຟໄໝ້ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼັກ32ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງຕ່າງໜ້າຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນມຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການຊິ່ນຳຢ່າງໃກ້ສິດຂອງ ່ທານ ປອ ໄຊນະຄອນ […]

ການລົງສຳຫຼວດໜ້າຕັດນໍ້າຊອງ ສຳລັບ ວຽກງານແບບຈຳລອງຊົນລະສາດ ນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ອິງຕາມ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງອົງປະກອບ 2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ຫົວຂໍ້ເລກທີ 2.3-15- ເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ) ຂອງອົງປະກອບ 2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ […]