ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການລົງຕິດຕາມສະພານ້ຳເປື້ອນໃນນະຄອນຫຼວງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ຫ້ອງການຄຸ່ມຄອງຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງໄດ້ລົງກວດກາສະພາບນ້ຳເປືອນພາຍໃ6ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ ສວນລາຍລະອຽດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບນ້ຳເປືອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດ ດາວໂລດໄດ້ໃນໜ້າເວບໄຊ ໝວດບົດລາຍງານ

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າອ່າງຮັບນໍ້າເຊກອງ

ອ່າງນໍ້າເຊກອງເປັນອ່າງຍ່ອຍທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດແຫ່ງໜຶີ່ງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນໃຕ້ຂອງລາວ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 3 ປະເທດຄ : ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ແມ່ນໍ້າເຊກອງມີສາຂາທີີ່ສຳຄັນຄື: ນ້ຳເຊຂະໝານ ແລະ ນ້ຳເຊປຽນ, ກວມເອົາ3ແຂວງຄື: […]

ຜົນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ2015-2018

ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄ້ວາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ສຄຊສ) ໄດ້ດຳເນີນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2-2: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ສຄຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ […]

ການຕອນຮັບສາມອົງກາດຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ( ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມສູນກາງ) ໄດ້ຮັບຕອນການມາຍຽມຍາມ ແລະ ທັດສະນະຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກົມສົງເສີມຄຸນນະພາສິ່ງແວດ້ອມ (ກສສ)

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດອ່າງຮັບນ້ຳ ນ້ຳງືມ

ອີງ​ຕາມ​ແຜນການເຄື່ອນໄຫວອົງປະກອບ2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້ຳ ສົກປີ 2019 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນ​ວັນທີ 05 ຫາ 09 ສິງຫາ 2019, ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາ​ບັນຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະ​ຍາກ​ອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ […]

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດການສິິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ສະຖາບັນ ຄົ້ນນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LEN II ອົງປະກອບ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກິ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ […]

ກຊສ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X

ໃນວັນທີ 7-8  ກຸມພາ 2019 ຢູ່ ​ກະ​ຊວງ​ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ຄັ້ງ​ທີ 7 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ສະ​ໄໝ​ທີ […]

ກຊສ ຈັດຕັ້ງພິທີປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບ ຮອບ 70 ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີການ ຈັດຕັ້ງພິທີປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບ ຮອບ 70 […]