ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ສະພາບໝອກຄວັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂົງເຂດອາຊຽນ 7 ກຸມພາ 2019

ຈາກຂໍ້ມູນຈາກສູນຊ່ຽວຊານດ້ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງ ປະເທດສິ່ງກະໂປ Asian Specialist Metrological Centre (ASMC) ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ປີ2020 ທັງເປັນຈຸດສູນກາງປະສານຂອງອາຊຽນໃນການເຝົ້າລະວັງເລືອງໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ລາຍງານວ່າສະພາບອາກາດຍັງຄົງແຫ້ງໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະຈຸບັນ. ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເລືອຍໆ  ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຈຸດເກີດຄວາມຮ້ອນ(hotspot) […]