ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການວິໄຈສານຊືນໃນນໍ້າສີ ທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສານຊືນມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດທົ່ວໄປ ເປັນໂລຫະມີພິດຕໍ່ມະນຸດໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ, ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາທົ່ວໂລກໄດ້ຕືນຕົວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ປາສະຈາກສານຊືນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຕື່ນຕົວຈາກພິດຂອງສານຊືນ, ແຕ່ສານຊືນຍັງເປັນສານອັນຕະລາຍທີ່ຍັງປະປົນໃນອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ໃກ້ຕົວເຮົາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນໍ້າສີທາບ້ານ, ໜໍ້ໄຟລົດຍົນ, ອຸປະກອນຄົວເຮືອນ, ນໍ້າມັນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ເຄື່ອງສຳອາງ. ອົງການອານາໄມໂລກ […]

ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າພາກສະໜາມ ໃຫ້ພະແນກຊັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຈໍາປາສັກ ,ອັດຕະປື, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ທີ 5 ທັນວາ 2019 ​ເວລາ 08:30 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ II, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ. ໄດ້ຈັດພິທີ​ມອບ​-ຮັບ ອຸປະກອນວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າພາກສະໜາມ […]

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນການກໍ່ສ້າງຕຶກ ການພັດທະນາແບບຈຳລອງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຊັບພະຍາກອນ້ຳInvitation for Bid {IFB) Construction of the Modeling Development and Water Resources Research Building

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຄຊສ ກຊສ ມີຄວາມຍີນດີເຊີນບັນດາ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນຈິດຈະການຮັບເໜົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ເຂົ້າສົມທຽບລາຄ່າ ການກໍ່ສ້າງຕືກ ການພັດທະນາແບບຈຳລອງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, […]