ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ສະພາບໝອກຄວັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂົງເຂດອາຊຽນ 24 ມັງກອນ 2019

ຈາກຂໍ້ມູນຈາກສູນຊ່ຽວຊານດ້ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງ ປະເທດສິ່ງກະໂປ Asian Specialist Metrological Centre (ASMC) ທັງເປັນຈຸດສູນກາງປະສານຂອງອາຊຽນໃນການເຝົ້າລະວັງເລືອງໝອກຄວັນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ລາຍງານວ່າສະພາບອາກາດຍັງຄົງແຫ້ງໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະຈຸບັນ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM2.5

ຝຸ່ນລະອອງທີມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 (PM 2.5): ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສຸກຂະພາບປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກເມື່ອເຂົ້້າສູ່ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຈະທໍາລາຍ ອະໄວຍະວະຂອງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໂດຍກົງ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີ 2019ຂອງ ສຄຊສ

ໃນວັນທີ່ 3 ມັງກອນ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາປີ2019ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ […]

ການແຂງຂັນກິລາເພື່ອຊິງຂັນເລຂາພັກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳປີ2019

ໃນຊ່ວງວັນທີ່ 23 ຫາ 30 ທັນວາ ປີ2019 ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດການແຂງຂັນກິລາບານເຕະເພື່ອຊິງຂັນເລຂາພັກກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂື້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາວໜຸ່ມ […]