ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ຢູ່ເມືອງອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບຸນ

ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ, ສຽງ ໃນເຂດເທດສະບານ ເມືອງອະນຸວົງ ປະດ້ວຍບັນດາໂຕວັດແທກ: ຝຸ່ນລະອອງລວມ (TSP), ຝຸ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຼອນ (PM2.5), SO2, CO, […]

ການຊິ້ແຈງຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງການ ສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ່ 21 ພະຈິກ 2019 ເກີດມີສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ໃນຈຳນວນ 18 […]

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການ ລົງທຶນໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນປີ 2020 ໂດຍສັງເຂບຕໍ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການ ລົງທຶນໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນປີ […]

ຄວາມຄືບໜ້າ ບາດກ້າວການຮ່ວມມື ໃນການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມ/ຊ ກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກຊສ

ໃນວັນທີ່ 4 ພະຈິກ ປີ2019 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸ່ມໃຫຍ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມີພີທີການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມຊ ແລະ ກົມຄຸ່ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແບບຢືນຍົງທີ່ເກີດໝາກອອກຜົນໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງລ້ານຊ້າງ

ສະເໜີບົດໂດຍ: ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ             […]

ການພັດທະນາແບບຈຳລອງນ້ຳໃຕ້ດິນໃນທົ່ງພຽງວຽງຈັນ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການວິໄຈໃໝ່ທີ່ເລັ່ງໃສ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳໄຕ້ດິນ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງນໍ້າໄຕ້ດິນເຂົ້າໃນການຊົນລະປະທານ. ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ອີງໃສ່ນໍ້າ ຝົນເປັນຫລັກໃນ ສປປ ລາວ