ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ສະພາບການເກີດຈຸດສະສົມຮ້ອນພາຍໃນເດືອນ ມິນາ ປີ 2020 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຜ່ານການຕິດຕາມຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ Aqua/Terra ໃນລະບົບເຊັນເຊີ MODISເຫັນວ່າພາຍໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020 ທົ່ວປະເທດ ມີຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ 24921 ຈຸດ. ທຽບໃສ່ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາພົບ 6.047ຈຸດ ເຫັນວ່າເພີ່ມຂື້ນ 2.237 ຈຸດ […]